Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Examensarbeten i informationsteknologi för civilingenjörsstudenter inom IT-programmet och masterstudenter (D- och E-nivå)

Administrativa rutiner kring examensarbetet

Sidornas struktur

På denna sida kan du hitta information om kursstartsmötet, om vilka dokument som behövs för att börja ett examensarbete samt information om det obligatoriska mittkursmötet. Dessutom finns länkar till olika kursplaner här. För en en mer detaljerad information, se under de olika rubrikerna i vänstermenyn.

Obligatorisk kursstart för exjobbskursen

Vid den obligatoriska kursstarten förmedlas all nödvändig och viktig information som har med exjobbet att göra. Exempelvis går vi igenom hur man hittar ett exjobb, hur det går till att få det registrerat som kurs i Ladok, vilka mål och krav som gäller för ett godkänt exjobb, hur handledningen fungerar, med mera. Om du tänker påbörja ett exjobb ska du anmäla dig till exjobbskursen genom att komma till en sådan obligatorisk kursstart (se nedan). Observera att den obligatoriska kursstarten INTE är samma sak som starten på ditt exjobb. Starten på själva exjobbet räknas från den dag du får din exjobbsspecifikation och anmälan godkänd av samordnare eller examinator. Då registreras ditt exjobb i Ladok, och du kan då också söka studiemedel från CSN.

Obligatoriska kursstarter 2021

Dag och datum Tid Lokal
Tisdag 5 Oktober 10:15-12:00 https://uu-se.zoom.us/j/68025065266
Måndag 8 November 10:15-12:00 https://uu-se.zoom.us/j/64932397275

Material presenterat på kurstart

Att börja ett exjobb.
Att skriva rapport mm.

Börja ett exjobb

Börja med att läsa "Regler och tips" nedan.
För att börja ett examensarbete behöver du lämna in din ansökan via epost till , skriv ditt namn i ämnesraden så kan vi lättare hålla reda på ditt ärende. Ansökan ska innehålla:

 1. Ett registerutdrag från Ladok (ev. kompletterad med intyg från andra universitet) som visar att du uppfyller förkunskapskraven. Dessa är 240hp för civilingenjörer och 30hp för masterprogram, gäller kurser inom resp program.
 2. En specifikation av exjobbet (se nedan).
 3. En delvis ifylld ansökningsblankett: student och handledare ska skriva under. Handledarens underskrift innebär att handledaren tar på sig ansvaret för exjobbets praktiska delar, exempelvis att det finns en arbetsplats, utrustning och verktyg som är nödvändiga för exjobbets färdigställande, handledning som en del av en normal arbetsvecka med mera.
 4. Bevis för att du deltagit i den obligatoriska kursstarten.
 5. Vi rekommenderar också att ni använder ett samarbetsavtal som reglerar samarbetet mellan studenten och uppdragsgivaren, för externa exjobb se här. För interna exjobb se här. Om du behöver ett sekretessavtal se här.

Not: För att hinna med att fördela ämnesgranskare till alla exjobb innan period 3 behöver vi ha din ansökan senast 10:e December. Kommer du in senare med en ansökan kan din start försenas.

Är du STS-student och ska göra exjobb inom IT så räcker det med att du har handlingarna i punkt 2, 3 och evt.5 ovan klara när du kontaktar exjobbssamordnaren på IT-institutionen. Registerutdraget lämnar du tillsammans med övriga handlingar till STS-programmets handläggare när du får besked från IT-institutionens exjobbssamordnare om vem som blir din ämnesgranskare.

Vi rekommenderar starkt att din rapport publiceras när den är godkänd, men om den nödvändigtvis måste innehålla information som uppdragsgivaren vill fördröja publikationen av så använd dessutom denna blankett.

När du har dessa dokument kontaktar du institutionens exjobbssamordnare under e-postadressen . Använd inte exjobbssamordnarens personliga mejladress, då hamnar ditt ärende utanför den diarieförda e-postkorrespondensen. Lämna in kompletta handlingar båda på papper och i elektronisk form, exjobbssamordnaren påbörjar inte handläggningen förrän alla handlingar är inkomna. Första uppgift blir att hitta en ämnesgranskare åt dig och ditt exjobb.

Not: pga Covid-19 behöver du bara lämna in ansökan elektroniskt med inscannade underskrifter.

Var ute i god tid! Handläggningstiden är normalt ca 2-3 veckor från det att fullständiga handlingar enligt ovan kommit in tills dess exjobbet blir registrerat. Anledningen till detta är att flera olika personer är inblandade i handläggningen av en examensarbetesansökan och ingen av dessa har det som huvudsaklig arbetsuppgift. Ett tips för att snabba upp hanteringen är att du kan föreslå ämnesgranskare och tilltala denne men rådgör med exjobb@it.uu.se i processen.

Om du skall göra exjobbet utomlands så finns det en engelskspråkig sammanfattning av vad ett svenskt exjobb innebär, som du kan lämna till det utländska företaget/organisationen.

Obligatorisk mittkurskontroll

När du kommit ungefär halvvägs ska du träffa din ämnesgranskare för en mittkurskontroll. Vid detta tillfälle ska du presentera ditt projekt, eventuella resultat och planering för resten av tiden.

Syftet med kontrollen är både att du ska stämma av arbetets fortskridande med ämnesgranskaren och att du ska träna dig i att presentera ditt arbete inför slutpresentationen. Det är därför viktigt att du gör en väl förberedd presentation där du beskriver och motiverar arbetet utförligt och från grunden så att den feedback du får hjälper dig att göra en bra slutpresentation.

Färdiga exjobb

Här kan du hitta alla exjobb som har examinerats vid institutionen för informationsteknologi sedan 2008.

Regler och tips

Regelsamlingen för samtliga civilingenjörsprogram, gäller från 2012-01-01.

Kursplaner

 • Här hittar du kursplanen för exjobb 30hp för civilingenjörer inom IT-programmet (nya programmet),
 • Här hittar du kursplanen för masterexjobb, 30hp i datavetenskap.
 • Här hittar du kursplanen för masterexjobb, 45hp i datavetenskap.
 • Här hittar du kursplanen för masterexjobb, 30hp i beräkningsvetenskap.
 • Här hittar du kursplanen för masterexjobb, 45hp i beräkningsvetenskap.
 • Här hittar du kursplanen för masterexjobb, 30hp i människa-datorinteraktion.
 • Här hittar du kursplanen för masterexjobb, 30hp i inbyggda system.
 • Här hittar du kursplanen för masterexjobb, 45hp i inbyggda system.
 • Här hittar du kursplanen för masterexjobb, 30hp i bildanalys och maskininlärning.
 • Här hittar du kursplanen för masterexjobb, 30hp i dataanalys.
Uppdaterad  2021-10-06 13:12:12 av Filip Malmberg.